Diederik Laman Trip onderscheiden met Zilveren Stadspenning Arnhem

Zilveren Stadspennig voor Laman Tripdonderdag 05 december 2019

Penningmeester en oud-voorzitter Diederik Laman Trip is door Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch onderscheiden met de Zilveren Stadspenning. De uitreiking vond plaats tijdens de bestuursvergadering op 2 december, die voor de gelegenheid kort werd onderbroken. De Zilveren Stadspenning wordt uitgereikt bij grote bijzondere verdienste voor de stad.

Laman Trip ontving de penning omdat hij geruime tijd werkzaamheden verricht die voor de samenleving bijzondere waarde hebben. Sinds 2006 heeft de heer Laman Trip zich ingezet als penningmeester en voorzitter voor Bio Vakantieoord en Stichting Nationaal Centrum Paardrijden voor Gehandicapten. Laman Trip is daarnaast voorzitter in de Raad van Advies bij Burgers' Zoo. In 2011 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Laman Trip heeft zich daarnaast jarenlang vrijwillig ingezet als penningmeester voor Stichting Koningsheide en als voorzitter voor Bestuurlijk Platform Gelderland, Nicolai Broederschap Arnhem (een uit de Middeleeuwen stammend groot sociaal fonds), de Rosendaelsche Golfclub, de Arnhem Mode Biënnale en als vice-voorzitter voor het Nederlands Openlucht Museum Arnhem.

Burgemeester Ahmed Marcouch: "De heer Laman Trip is van nature een verbinder. Hij voegt de daad bij het woord en deed dat in veel verschillende rollen. Zijn vrijwillige bijdrage aan verschillende Arnhemse maatschappelijke organisaties is groot. We zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd."

De Zilveren Stadspenning wordt uitgereikt bij grote bijzondere verdienste voor de stad. Het gaat daarbij vooral om bestuursfuncties, die van groot belang zijn voor Arnhem. Het ontvangen van een Zilveren Stadspenning is bijzonder: in 2019 zijn er vier uitgereikt.

 

« Terug

IBAN: NL13 INGB 0004 8969 28