Wie we zijn

Wie we zijn

Samenstelling bestuur en directie

Bestuur en directie van Stichting Bio Kinderrevalidatie (Bio Vakantieoord) vormen sinds 1 januari 2008 een personele unie met het bestuur en de directie van Stichting Nationaal Centrum Paardrijden voor Gehandicapten. Het NCPG verzorgt op het terrein van het Bio Vakantieoord de exploitatie van de Bio Manege.

De reden van deze samenwerking ligt in het feit, dat de doelstellingen van de Stichting Bio Kinderrevalidatie en de NCPG zó dicht bij elkaar liggen, dat een gezamenlijke aansturing van beide stichtingen tot meer efficiency en tot meer gezamenlijke activiteiten kan leiden.

Er is sprake van een algemeen bestuur dat bestaat uit acht leden. De voorzitter en penningmeester vormen samen met de directeur het dagelijks bestuur. De vergaderingen van het algemeen bestuur van NCPG hebben plaats op dezelfde dag als de vergaderingen van Stichting Bio Kinderrevalidatie.

Het dagelijks bestuur komt viermaal bijeen en ook het algemeen bestuur vergadert viermaal per jaar. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste 5 jaar.


Missie en doelstelling

Waar we voor gaan en staan

Steun ons

en help ons om iedereen te laten paardrijden

  

IBAN: NL13 INGB 0004 8969 28