privacystatement

Privacy Statement

Jouw privacy is voor ons erg belangrijk. Daarom handelen wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gaan wij zorgvuldig om met de door jou ingevoerde gegevens.

Wil je alleen je cookie instellingen aanpassen klik dan hier

Het Bio Vakantieoord en de Bio Manege verwerken persoonsgegevens en gebruiken cookies op de websites. In deze Privacy Verklaring informeren wij jou over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kunnen zijn.

Stichting Bio Kinderrevalidatie en Stichting Nationaal Centrum Paardrijden Gehandicapten zijn een personele en bestuurlijke unie en worden hierna gezamenlijk Bio genoemd.

Je kunt je persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, wijzigen of laten verwijderen zover de wet dit toestaat.

Reikwijdte

Deze Privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers, vrijwilligers, deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Bio.

Ook geldt deze verklaring voor deelnemers van de Biothlon en hun sponsors.

Het verwerken van persoonsgegevens voor de ruiterlessen van de Bio Manege én de verwerking van persoonsgegevens voor de reserveringen voor het Bio Vakantieoord worden apart beschreven.

privacy verklaring verwerking ruitergegevens manege
privacy verklaring verwerking gastgegevens vakantiepark

Verantwoordelijke

Bio is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en Avg.

Bio vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG stelt. Je kunt je persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, wijzigen of laten verwijderen zover de wet dit toestaat.

Waarvoor verwerkt Bio jouw persoonsgegevens?

Via verschillende formulieren op de websites van Bio kunnen we je om persoonsgegevens vragen. Bijvoorbeeld als je donateur wordt of een gift doet, een contactformulier instuurt of deelneemt aan een actie of evenement. Dit doen we ook als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, reageert op onze website of sociale media of op een andere manier contact met ons zoekt.

Bio verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:
• het aangaan en uitvoeren van (vrijwilligers-, donateurs-, en overige) overeenkomsten.
• het informeren over en promoten van evenementen en symposia.
• het voeren van een donateursadministratie;
• het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
• het bevragen van leden en het doen van onderzoek;
• het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
• het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
• onze bedrijfsvoering;
• het voldoen aan een wettelijke verplichting;
• archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij Bio te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.

Bio verwerkt persoonsgegevens via onder andere de klantenservice, de website en het online portal van BIO. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Bio. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Bio uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Indien je geen prijs stelt op contact kun je dit altijd doorgeven via privacy@biovakantieoord.nl of via de receptie van het Bio Vakantieoord

SMS-actie

Onze sms-actie via het nummer 4333 is gestopt!
Lees hier de voorwaarden als je meedeed met onze SMS actie op het nummer 4333.

Jouw persoonsgegevens en derde partijen

Bio verkoopt je persoonsgegevens nooit aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze missie. Daarnaast maken we in bepaalde gevallen gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze donateurs. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden op het gebied van privacybescherming en beveiliging.

Aangepaste Doelgroepen op sociale media

Om zo relevant mogelijk te zijn voor haar supporters en geïnteresseerden op sociale media, gebruikt Bio zogenaamde Aangepaste Doelgroepen van Facebook, Instagram, Google en Youtube, ook wel bekend als Custom Audiences. We kunnen hierbij jouw e-mailadres en/of telefoonnummer uploaden naar de advertentie-omgeving van deze platformen.
Met Aangepaste Doelgroepen kunnen we bestaande supporters en potentieel geïnteresseerden op basis van interesseprofielen in- of uitsluiten van onze advertentiecampagnes en er bijvoorbeeld voor zorgen dat je op Facebook geen advertenties meer te zien krijgt over campagnes die je al hebt gesteund.
Dat is niet alleen fijn voor jou, maar zo kunnen wij ook ons budget voor advertenties slimmer besteden.

Wil je niet dat we je e-mailadres en/of telefoonnummer gebruiken voor aangepaste doelgroepen in Facebook? Stuur dan een e-mail naar privacy@biovakantieoord.nl of neem contact op met de receptie van het Bio Vakantieoord.

Welke persoonsgegevens verzamelt Bio ?

Bio verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:
• NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
• bankrekeningnummer (IBAN) voor betalingen van diensten of voor donaties;
• telefoonnummer;
• geboortedatum;
• geslacht;
• e-mailadres;
• interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er kan bijvoorbeeld een notitie van een gesprek met u worden opgeslagen).

Bio verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt Bio ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Minderjarigen

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website jonger is dan 16 jaar, zal Bio, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Bio niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die  gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

Bio biedt een nieuwsbrief waarmee onze donateurs, leden, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Om de inhoud van de nieuwsbrieven te optimaliseren kunnen open- en clickratio van e-mails op individueel niveau worden bekeken en vastgelegd. Dit doet Bio om de berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor de ontvangers en haar website te optimaliseren.

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je zich kunt afmelden.

Hoe zorgt Bio voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Bio gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Bio neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Bio deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze Privacy Verklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Bio kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Bio maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'. Hierin staat onder anderen nadrukkelijk dat deze verwerker de gegevens niet gebruikt voor eigen doeleinden.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden je persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Bio kan enkel en alleen je (persoons)gegevens met derden delen wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven of om vraagt.

Bio verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

Bio bewaart je persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kun je je gegevens inzien of laten verwijderen?

Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Bio. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of een correctieverzoek op grond van de Avg. Je kunt ook verzoeken je gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Bio nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals bijvoorbeeld wettelijke bewaartermijnen voor financiele transacties (denk ook aan donaties).

Stuur je verzoek naar:
e-mail: privacy@biovakantieoord.nl

of per post:
Stichting Bio Kinderrevalidatie/NCPG
T.A.V. Privacy Functionaris
Wekeromseweg 8
6816VS Arnhem

Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om je persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Bio passende beveiligingstechnologie toe. Als je gegevens aan ons doorgeeft via onze website, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.
Bio neemt daarnaast alle mogelijke organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor je te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van jou opgenomen zonder dat je daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Je kunt cookies ook deels uitschakelen, dit is altijd mogelijk via deze pagina.
Daarnaast is het mogelijk om via uw browser de cookies uit te schakelen.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij je herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij je voorkeuren door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Wij hebben Google niet toegestaan deze verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd zo word je ip-adres bijvoorbeeld nooit geregistreerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. In de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) leest je wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt door ons zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Privacybeleid van derden

Op de website van Bio kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Bio behorende, websites. Bio kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom om jezelf altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 07 juli 2021

Bio behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Bio raad je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

 


IBAN: NL13 INGB 0004 8969 28