Dagbesteding

Dagbesteding

Dagbesteding

HLLBIO: Individuele begeleiding, dagbesteding, activerend werk, Bed & Break en Time out.

Wij geloven in een samenleving waaraan iedereen zoveel mogelijk op eigen kracht deelneemt, maar ook een samenleving waar iedereen zijn steentje aan bijdraagt. Dat geldt ook voor maatschappelijk kwetsbare mensen zoals jongeren met een verstandelijke beperking of gedragsproblemen, mensen met autisme of psychische problemen of ouderen die vereenzamen of chronisch ziek zijn.

Kijk op de website van Habitat Lekker Leven voor meer informatie over deze vorm van dagbesteding.

Deelnemen aan de maatschappij is goed voor iedereen, maar vooral voor maatschappelijk kwetsbare mensen. Door net als iedereen te werken, te leren, te wonen en te ontspannen voelt men zich gezonder en gelukkiger en men maakt minder gebruik van kostbare overheidsvoorzieningen zoals gezondheidszorg, speciale leerwerkvoorzieningen, specialistische zorg en uitkeringen.

Het mes snijdt daarmee aan twee kanten: door kwetsbare burgers meer te laten deelnemen aan de maatschappij, worden mensen gelukkiger en nemen de zorgkosten van overheid en gemeenten als vanzelf af. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? Hoe zorgen we ervoor dat kwetsbare jongeren, volwassen en ouderen zoveel mogelijk zelfstandig en op eigen kracht deelnemen aan de maatschappij?

Meer informatie is beschikbaar via www.hllbio.nl of neem contact op.


IBAN: NL13 INGB 0004 8969 28