Bio Sponsorrijden

Bio Sponsorrijden

Iedereen kan paardrijden!

Bio SponsorRijden

Niet iedereen heeft genoeg geld voor paardrijlessen. Speciaal voor hen kan het fonds Bio SponsorRijden uitkomst bieden.

Jaarlijks ontvangt de Bio Manege een aantal, vaak anonieme, giften. Bijvoorbeeld als steuntje in de rug voor ouders, die het door financiële tegenwind minder hebben. Zij kunnen een beroep doen op het speciale fonds Bio SponsorRijden. Zodat ook hun kind met een beperking paardrijlessen kan volgen. Ook (jong)volwassenen die gebruik maken van een uitkering, kunnen gebruik maken van het fonds Bio SponsorRijden.

Het fonds Bio SponsorRijden is voor iedereen die baat heeft bij paardrijden en die hier niet de (volledige) financiele middelen voor heeft. 

Per e-mail:
Vermeld als onderwerp 'Vertrouwelijk sponsorrijden' en stuur de aanvraag per e-mail naar de bedrijfsleider van de Bio Manege: info@biomanege.nl

Per brief:
Stuur uw aanvraag met de post naar het volgende adres:
Stichting NCPG
T.a.v. de bedrijfsleider
PERSOONLIJK
Wekeromseweg 8
6816VS Arnhem

Tips voor de aanvraag
Een goed begin is het halve werk. Zet daarom alle relevante informatie in de aanvraag. Uiteraard behandelen we uw gegevens vertrouwelijk.
• wat zijn uw wensen
• wat is de samenstelling van uw gezin
• wat is uw specifieke situatie waardoor u in aanmerking denkt te komen

Tot slot
• Moeite met opstellen aanvraag? Schakel dan een vertrouwenspersoon in
• Aanvraag geaccepteerd? Dan overleggen we met u over alle opties
• Aanvraag afgewezen? Daarover kunt u niet corresponderen


IBAN: NL13 INGB 0004 8969 28