Het NCPG

Het NCPG

Wat doet het NCPG?

  • Het NCPG biedt kinderen en volwassenen met een handicap paardrijlessen aan op zowel therapeutische als recreatieve basis. Op een ontspannen en speelse wijze worden tal van aspecten van lichamelijk, verstandelijk of sociaal functioneren bij de ruiters bevorderd.
  • Het NCPG biedt gezinnen die verblijven in het Bio-Vakantieoord de mogelijkheid kennis te maken met het paardrijden voor het gehandicapte gezinslid. Deze ervaring leidt vaak tot een doorverwijzing naar een manege voor gehandicapten in de woonomgeving van het gezin.
  • Het NCPG faciliteert diverse landelijke opleidingen op het gebied van paardrijden voor gehandicapten.
  • Het NCPG adviseert landelijke instellingen en maneges die werken met ruiters met een beperking.
  • Het NCPG vergaart en verspreidt kennis op het gebied van therapeutisch paardrijden. Voor de uitwisseling van kennis en ervaringen in het werkveld ontwikkelt het NCPG een virtueel kenniscentrum.
  • Het NCPG streeft naar meer publieke bekendheid van zowel de therapeutische effecten van paardrijden, als de paardensport voor gehandicapten.
  • Het NCPG streeft naar de erkenning van de therapeutische effecten van paardrijden door verzekeraars.
  • Het NCPG ondersteunt bij de revalidatie van sportruiters na ziekte of ongeval.
  • Het NCPG, noodzakelijk en door vele handen gedragen.

Wie we zijn

Missie en doelstelling

Waar we voor gaan en staan

Steun ons

en help ons om iedereen te laten paardrijden
IBAN: NL13 INGB 0004 8969 28