Bio Sponsorrijden

Bio Sponsorrijden

Ook jouw kind kan paardrijden!

Bio SponsorRijden

Zoon of dochter met een beperking zit trots op de warme, brede rug van een paard. In de Bio Manege.
Elke ouder geniet daarvan. Maar niet elk gezin heeft genoeg geld voor deze paardrijlessen. Speciaal voor hen kan het fonds Bio SponsorRijden uitkomst bieden.

Jaarlijks ontvangt de Bio Manege een aantal, vaak anonieme, giften. Als steuntje in de rug voor ouders, die het door financiële tegenwind minder hebben. Zij kunnen een beroep doen op het speciale fonds Bio SponsorRijden. Zodat ook hun kind met een beperking paardrijlessen kan volgen.

Het fonds is op verzoek van de gulle gevers puur bedoeld voor paardrijlessen van deze kinderen. In de vorm van een tegemoetkoming in de kosten. Ouders die in aanmerking denken te komen voor zo'n bijdrage, kunnen via de volgende routes een aanvraag indienen bij het Bio Vakantieoord.

Per e-mail:
Vermeld als onderwerp 'Vertrouwelijk sponsorrijden' en stuur de aanvraag per e-mail naar directeur Frans Wientjes van de Bio Manege: frans.wientjes@stichtingbio.nl

Per brief:
Stuur uw aanvraag met de post naar het volgende adres:
Stichting NCPG
T.a.v. directeur Frans Wientjes
PERSOONLIJK
Wekeromseweg 8
6816VS Arnhem

Tips voor de aanvraag
Een goed begin is het halve werk. Zet daarom alle relevante informatie in de aanvraag. Uiteraard behandelen we uw gegevens vertrouwelijk.
• wat zijn uw wensen
• wat is de samenstelling van uw gezin
• wat is uw specifieke situatie waardoor u in aanmerking denkt te komen

Tot slot
• Moeite met opstellen aanvraag? Schakel dan een vertrouwenspersoon in
• Aanvraag geaccepteerd? Dan overleggen we met u over alle opties
• Aanvraag afgewezen? Daarover kunt u niet corresponderen


IBAN: NL13 INGB 0004 8969 28